Správná volba pro váš profesionální růst

Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli – vyjednávání s dodavateli

8141541_s

Jak to, že někteří nákupčí se podívají na dodavatele, vyslechnou si jej a vědí, jak na něj zapůsobit? Jak to, že jim stačí říct několik správných slov, aby dosáhli toho, co potřebují? Správně totiž odhadnou, jaké argumenty na partnera zapůsobí a mistrně toho umějí využít. A totéž se můžete naučit i vy.

Méně zkušení se budou trápit hledáním správných argumentů, a možná je ani nenajdou, budou dodavatele úmorně přesvědčovat, a možná jej ani nepřesvědčí; vy však dosáhnete stanoveného cíle.

OBJEDNAT SEMINÁŘ

Prakticky každé obchodní jednání se odvíjí od schopnosti obou stran vyjednávat a proto je vyjednávání jednou z klíčových činností pracovníků nákupu.

Dobrý vyjednávač musí ovládat celou řadu dovedností, na kterých závisí konečný výsledek vyjednávání. Musí umět efektivně komunikovat, vhodně sladit schopnost mluvit a naslouchat. Musí být schopen vhodně zvolit strategii a taktiku jednání. Dále musí znát sebe sama i protistranu.

V průběhu jednání musí dokázat zjistit, čeho je schopen dosáhnout, a adekvátně změnit cíl. V neposlední řadě se musí umět na jednání dobře připravit. Těmto klíčovým faktorům se budeme věnovat v průběhu semináře Vyjednávání s dodavateli.

Na tento kurz navazuje seminář Praktický trénink vyjednávání (nejen) pro nákupčí, na kterém si procvičíte získané dovednosti a znalosti.

Podívejte se na krátkou videoukázku

Jak vám tento seminář pomůže ve vaší práci a proč má smysl jej absolvovat

Pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou praxí se dozvíte:

Přínos pro účastníky

Obsah semináře a co se dozvíte

Kdo by se měl zúčastnit

Tento seminář je určen nákupním profesionálům různých oborů, kteří chtějí zvýšit svoji vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti, a stejně je určen i pro začínající pracovníky, kteří mají zájem vzdělávat se a kariérově růst.

Co říkají zákazníci

„Zúčastnila jsem se semináře Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli. Byl to můj první seminář podobného typu a musím říci, že mě překvapilo, jak zajímavě lze o této tématice hovořit. Výklad byl veden formou, která posluchače zaujala a bavila, účastníci semináře byli aktivně zapojováni do diskuze. Příjemnou formou jsem se dozvěděla spoustu informací, které mohu využít ve své praxi. Tento seminář doporučuji všem, kteří v této oblasti pracují.“
Mirka Chlápková
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

„Absolvoval jsem kurzy ,Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli‘ plus ,Praktický trénink vyjednávání pro nákupčí‘ a mohu potvrdit, že obě školení mají smysl. Zaujala mě jak teoretická, tak praktická část. Zejména jsem si mohl ověřit, které věci provádím správně a naopak, v čem se mám zlepšit. Přístup lektora je na profesionální úrovní. Nejedná se o školení, kde si to účastníci pouze ,odsedí‘. Je potřeba se aktivně zapojovat, což napomáhá k zapamatování si důležitých informací.“
Petr Kubín
Pražské služby, a.s

„Na semináři Vyjednávání s dodavateli mne nejvíc zaujalo téma, jak vyjednávat ve slabé pozici. Klíčem k tomuto je samotná příprava na jednání. Velmi důležité je také poznat své silné a slabé stránky. Především však vědět, čeho chci dosáhnout. Být dobře připraven na každou variantu pak dává jednání úplně jinou rovinu. A když to náhodou nedopadne přesně podle našich představ, tak pro tento případ je užitečné si dopředu promyslet náhradní řešení. Pouze tréninkem se člověk posouvá dál, takže směle do toho.“
Radovan Růžička
Bricol M

Další hodnocení účastníků seminářů.

Čas zahájení a průběh semináře

Seminář se koná 25. 4. 2017. Začíná v 9:00 a jeho předpokládaný konec je v 16:30. 

Místo konání

Hotel Occidental Praha Five (dříve Hotel Barceló Praha Five), Radlická 46, 150 00 Praha 5

Jaká je cena a co za ní získáte

Při včasné registraci seminář stojí 4 500 Kč bez DPH (5 445 s DPH 21 %) a cena zahrnuje:

Zvýhodněná cena je platná pouze do 10. 3. 2017. Standardní vstupné, které je platné od 11. 3. 2017, činí 4 900 Kč bez DPH (5 929 s DPH).

Bonusy v hodnotě 4 500 Kč

K obsáhlým tištěným materiálům, zahrnujícím mé 23leté zkušenosti nabyté vlastní nákupní praxí, navíc získáte tyto velmi hodnotné BONUSY v hodnotě 4 500 Kč bez DPH.

9690150_s

Záruka spokojenosti

Protože jsem si naprosto jistý přínosem semináře pro zlepšení úrovně vašeho nákupu, své znalosti jsem získal vlastní nákupní praxí a vím, že fungují, rozhodl jsem se usnadnit vám rozhodování a poskytnout vám garanci vrácení peněz.

Pokud se na seminář přihlásíte a během první hodiny zjistíte, že s obsahem a průběhem nejste spokojení, tak můžete seminář opustit a požádat o vrácení kupní ceny.

Kdo seminář vede a proč mu důvěřovat

Jarda CirkovskýLektor: Jaroslav Cirkovský

Přihlášení na seminář

Přihlášením na seminář souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami, s evidencí vašich kontaktních údajů (do doby, než požádáte o jejich vymazání a zrušení vašeho souhlasu, což je možné udělat kdykoliv) a se zasíláním informací či nabídek seminářů.

OBJEDNAT SEMINÁŘ

Nejlepší vyjednaváč je váš počítač

Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení

ebook o firemním nákupu a e-aukcích


X

© Jaroslav Cirkovský • Všechna práva vyhrazena • Provozovatelem webu je firma BENEFICO s.r.o. • Google+

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby